Què és la marca?

La marca Menorca Reserva de Biosfera és un distintiu de sostenibilitat que posa en valor els productes i serveis que es desenvolupen a l’illa seguint uns criteris de protecció del medi que elsenvolta, la identitat i la cultura menorquines.

Els productes, serveis i empreses certificats amb la marca poden ser reconeguts perquè duen aquest segell:

 

 

Què significa el segell?

El segell Menorca Reserva de Biosfera significa que els productes i serveis reconeguts amb aquest distintiu s’adhereixen a criteris específics de sostenibilitat mediambiental, social i cultural. Aquests criteris són recollits en un reglament redactat per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i verificats mitjançant auditories personalitzades.

 

Per a visitants i habitants aquest segell és una garantia que optant per productes i serveis certificats per la marca creen un impacte positiu a l’illa des del punt de vista ambiental, cultural, social i econòmic.

Per què Menorca Reserva de Biosfera?

Són molts els segells de qualitat, denominacions d’origen, indicacions geogràfiques protegides o etiquetes ecològiques que podem trobar, cada un dels quals reconeix productes i serveis basats en diferents criteris. El segell Menorca Reserva de Biosfera ens diferencia en diversos aspectes:

 

La marca Menorca Reserva de Biosfera, un reconeixement mundial
Portar el segell Menorca Reserva de Biosfera significa que els productes i serveis amb aquest segell són elaborats o duts a terme en un territori protegit i reconegut internacionalment com a reserva mundial de biosfera. La marca Menorca Reserva de Biosfera és una garantia que aquests productes i serveis es comprometen amb polítiques d’acord amb els valors de la reserva de biosfera, amb el propòsit de mantenir aquests llocs intactes i deixar-hi un impacte positiu.

 

Sinònim de Menorca
El segell Menorca Reserva de Biosfera és sinònim de Menorca, en tant que realça una manera de fer ancestral que aposta per protegir la nostra cultura, el nostre paisatge i, en definitiva, la nostra identitat.
El segell Menorca Reserva de Biosfera és un motiu d’orgull per mostrar-nos al món i reivindicar la nostra riquesa natural i cultural.

 

Qualitat, origen i responsabilitat sota un mateix paraigua
El segell Menorca Reserva de Biosfera és més que una marca de qualitat, una denominació d’origen o un certificat ecològic. Situa tot l’anterior en un marc de sostenibilitat territorial.

Quins avantatges m'aporta?

Quan decidiu unir-vos a Menorca Reserva de Biosfera, el vostre negoci es compromet a operar de forma més sostenible i eficient. La marca ofereix assessorament sobre com podeu implementar mesures que redueixin l’impacte sobre el medi ambient apostant pel desenvolupament sostenible. Empreses i clients podran actuar de manera més responsable i contribuir a la preservació de la identitat i del patrimoni natural i cultural de Menorca.

 

Cada vegada són més els consumidors que esperen que els productes i serveis que trien estiguin compromesos mediambientalment i socialment. La marca Menorca Reserva de Biosfera és una garantia per a habitants i visitants del fet que els vostres productes i serveis compleixen les seves expectatives.

 

Menorca Reserva de Biosfera multiplica la visibilitat dels productes i serveis que porten el segell. Un cop obtingut, aquests apareixeran al nostre web, xarxes socials, butlletí d’informació, etc. i formaran part del pla d’accions de promoció, comunicació, formació i divulgació que durem a terme des de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

 

El segell Menorca Reserva de Biosfera significa que el vostre producte o servei forma part d’un territori internacionalment reconegut com a reserva de biosfera, i que és produït o dut a terme seguint criteris que garanteixen la protecció d’aquest context.

 

Vull conèixer tots els avantatges d’adherir-me a la marca

 

A qui va dirigida?

La marca Menorca Reserva de Biosfera va dirigida a totes les persones, entitats i empreses que desenvolupen la seva activitat a Menorca i contribueixen al fet que la reserva de biosfera sigui una realitat mitjançant la seva feina a favor de la conservació i el desenvolupament sostenible.

 

També a totes les persones i iniciatives que vulguin implicar-se i treballar per aquests valors millorant o transformant les seves pràctiques, o aprenent i innovant en sostenibilitat.

 

Sota el paraigua d’aquesta marca, s’aconseguirà promocionar i diferenciar productes, béns i serveis que defineixen Menorca: el seu sector agroalimentari, la seva artesania, el seu sector turístic i de restauració, les seves activitats econòmiques tradicionals o la seva comunitat ramadera, entre altres, poden estar representades per la marca de manera que administració, societat i empreses consolidin un front comú d’acció.

 

L’accés a l’ús de la marca Menorca Reserva de Biosfera és ordenat mitjançant un reglament que regula les normes i requisits que han de complir tots els interessats a sumar-se a la iniciativa.

 

De moment, el reglament estableix 15 categories diferents segons la tipologia del bé o servei aspirant a fer servir la marca Menorca Reserva de Biosfera, i cadascuna té condicions i requisits diferenciats sobre l’ús de la marca. Aquest llistat podrà anar ampliant-se segons les necessitats que es detectin. Actualment, cada categoria s’integra en dues grans famílies, productes i serveis turístics.

 

  • Productes: artesania alimentària, artesania no alimentària, carn, formatge, fruita, horta, mel, oli, ous i vi.
  • Serveis turístics: allotjament turístic, restauració, activitats turístiques, botigues especialitzades i visites a indústries agroalimentàries.
Qui és el titular de la marca?

El titular de la marca Menorca Reserva de Biosfera i el seu logotip és el Consell Insular de Menorca, que a través de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera és l’organisme encarregat de totes les gestions relatives a la concessió, manteniment i extinció de la llicència d’ús de la marca.

Els nostres valors

La marca Menorca Reserva de Biosfera no es pot aconseguir sense la nostra manera única de ser i de fer, basada en:

El compromís de seguir fidels a la nostra manera de ser.

Tenir la iniciativa en la presa de decisions i actuar en cada moment pel bé de les persones, l’entorn i l’illa.

Ser autèntics i ser coherents en tot allò que feim.

El treball en equip, perquè estam convençuts que la suma de tots ens farà millors.

La inclusió de tots els que formam part de l’illa. No volem navegar sols, volem unir esforços per protegir el que tenim i convertir-nos en una font d’inspiració per, si és possible, fer-ho encara millor.

El nostre compromís

Tot i que cada producte i servei són únics, tots tenen en comú una sèrie de característiques que els fan mereixedors d’aquest identificatiu. Sempre que vegeu el segell de la marca Menorca Reserva de Biosfera, podem garantir que al darrere hi ha:

 

Una aposta clara per la sostenibilitat i el consum responsable perquè, per a nosaltres, el desenvolupament econòmic i el benestar han d’anar de la mà del respecte pel nostre entorn. Minimitzar el nostre impacte i gestionar els nostres recursos de manera eficient és necessari per garantir un futur millor.

Persones. Són les protagonistes, la clau del nostre èxit i el motiu que ens impulsa.

 

Una visió transversal de l’impacte de les accions que duim a terme sobre tot el que ens envolta, fent les coses com les hem fetes sempre, de forma senzilla i natural.

 

La recerca d’harmonia entre persones i natura, entre cultura i economia, entre habitants i visitants, entre futur i tradició.

 

Proximitat per donar valor als productes que provenen de la nostra illa, i també per entendre que la terra forma part de les nostres experiències i de nosaltres mateixos.

 

La rigorositat i transparència que tan sols es poden aconseguir a través de la informació i l’estudi exhaustius de cada producte i servei.

Cuidant el que som

Menorca som les persones que vivim a l’illa, i també les que venen de visita, una o cent vegades. Som paisatges que deixen sense alè i capvespres en una cala. Som el seu entorn natural, i la diversitat de la fauna i flora endèmiques. Som la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra gastronomia. Tot açò és el que som, i tot açò és el que volem continuar essent. I per avançar, tenim clar el que volem protegir: tot el que ens fa únics.

 

Menorca Reserva de Biosfera

Cuidant El Que Som