Skip to main content

SOBRE HOTEL RURAL SANT JOAN DE BINISSAIDA

Sant Joan de Binissaida, a Es Castell, és més que un projecte d’agroturisme. És la recuperació de les arrels històriques de la casa i dels elements etnològics que conten el pas de diferents cultures que han quedat marcades a la pedra menorquina.

CONEIXEU ELS PROTAGONISTES

Roberta Rolón

Directora

La família Quintana Seguí va adquirir la finca de Sant Joan de Binissaida l’any 1994 amb la intenció de recuperar les arrels històriques, culturals, etnològiques i ambientals que la defineixen. És així com, amb el temps, a Sant Joan de Binissaida s’han transformat estructures ja existents, com l’antiga casa, ara convertida en agroturisme, i s’han reconstruït béns etnològics, com el pou de torn i les eres. Alhora s’hi ha dut a terme un ambiciós projecte agrícola amb la plantació d’oliveres per a la producció d’oli ecològic, en coherència amb la línia que s’ha implantat en tot el terreny de practicar-hi una agricultura regenerativa. A més, s’ha cercat des del principi que fos una finca sostenible mediambientalment amb l’ús d’energies renovables i la gestió respectuosa del cicle de l’aigua amb la utilització d’un filtre verd.

Sant Joan de Binissaida és, per tant, més que un projecte d’agroturisme. És la recuperació de les arrels històriques de la casa i dels elements etnològics que conten el pas de diferents cultures que han quedat marcades a la pedra menorquina. És també la recuperació d’unes plantacions i d’una agricultura adaptades al clima i al paisatge insular. I és l’afany de lligar la terra i el seu producte per mitjà de la gastronomia que s’ofereix al seu restaurant.

“És l’estima que sentim per la nostra terra i les nostres arrels el que impulsa el projecte de Sant Joan de Binissaida.”

ROBERTA ROLÓN, DIRECTORA DE SANT JOAN DE BINISSAIDA

UN EXEMPLE DE SOSTENIBILITAT

Aquesta empresa desenvolupa la seva activitat seguint nombrosos criteris de protecció del medi, la identitat i la cultura de Menorca i és exemplar en els següents:

Reducció de residus

Incorpora pràctiques de planificació per reduir el consum de recursos i la generació de residus, amb especial atenció a la reducció de residus plàstics, fomentant la reutilització i l’ús d’alternatives no contaminants, el compostatge i la reducció del malbaratament d’aliments.

Ús de producte de proximitat

Utilitza producte local i de proximitat en la seva oferta i elaboracions i prioritza el producte procedent d’explotacions i pesqueries que implementen pràctiques respectuoses amb el medi.

Contactau

Visitau-nos

Adreça

Camí de Binissaida, 108 – Es Castell

Connectau