Skip to main content

SOBRE PRODUCTES ECOLÒGICS SANTO DOMINGO

Hort situat al costat de Punta Prima, mirant a la mar i banyat per la brisa Mediterrània. La seva aposta es basa en la producció de fruita i verdura de temporada, produïda de manera 100% ecològica i emprant varietats locals.

CONEIXEU ELS PROTAGONISTES

Sergio Riudavets

Director

Som una petita empresa familiar que neix fa cinc anys quan els meus pares en Toni i na Maria i jo, Sergio Riudavets, vam decidir recuperar una finca dels meus avis i vam decidir submergir-nos en el món de l’horta ecològica. El terreny es troba a Punta Prima, mirant a la mar i banyat per la brisa Mediterrània.

La nostra aposta es basa en la producció de fruita i verdura de temporada, produïda de manera 100% ecològica i emprant varietats locals. Aquesta aposta neix d’una missió, i és tenir cura del nostre territori que tant estimem i treure el millor d’ell, oferint salut i benestar als nostres clients.

“Una agricultura respectuosa amb el medi no només és una aposta per la conservació de la nostra illa, sinó també per la salut dels nostres consumidors.”

SERGIO RIUDAVETS

UN EXEMPLE DE SOSTENIBILITAT

Aquesta empresa desenvolupa la seva activitat seguint nombrosos criteris de protecció del medi, la identitat i la cultura de Menorca i és exemplar en els següents:

Bones pràctiques agràries

Incorpora la sostenibilitat a les pràctiques i mitjans de producció agrària aplicant agricultura ecològica, agricultura regenerativa, acords de custòdia agrària o pràctiques tradicionals, i cultiva productes d’alta qualitat que conserven el medi en què es produeixen.

Reducció de residus

Incorpora pràctiques de planificació per reduir el consum de recursos i la generació de residus, amb especial atenció a la reducció de residus plàstics, fomentant la reutilització i l’ús d’alternatives no contaminants, el compostatge i la reducció del malbaratament d’aliments.

Consum eficient d'aigua

L’aigua a Menorca és un recurs escàs. L’empresa ha incorporat sistemes d’estalvi d’aigua, fa un ús eficient dels recursos hídrics i ha reduït l’empremta hídrica de la seva activitat.

ALTRES CERTIFICACIONS

A més del segell Marca Menorca Reserva de Biosfera, aquesta empresa compta amb les següents garanties:

Contactau

Visitau-nos

Adreça

Ctra. Sant Lluís-Punta Prima, s/n – Sant Lluís

Connectau